Trygg mat – fra fjord til bord

Norwegian Seafood Trust tilbyr sammen med teknologiselskapene Atea og IBM en sporingstjeneste som følger hele verdikjeden til fisken, fra egget klekker, til fisken går i merden, slaktes, transporteres, foredles og selges.

Genetikk & Egg

Fra genetisk historie til antall
egg og klekking av egg.

Produksjon

Fra smolt til oppdrettsanlegg,
vaksinering, lusebehandling,
slakting og pakking.

Transport

Sted til sted, transportmåte
og temperatur.

 

Videreforedling

Detaljer, pakking og sted.

Distribusjon

Sted til sted, hvilken distributør
og temperatur.

Salg

Dato for ankomst i butikk og salg.

Åpenhet om matens opprinnelse, innhold og kvalitet

Sikkerhet i alle ledd

Matsporingsverktøyet til IBM Food Trust er en sikker «sporingshub» som tilrettelegger for at all relevante data, sertifikater, dokumenter og lignende kan samles i blokkjede. Informasjon og data som lagres i blokkjeder kan ikke endres eller tukles med og vises kun til de aktører som er godkjent i nettverket.  

Medlemmene eier informasjonen

Det er de ulike produsentene i sporingskjeden som bestemmer hvilken informasjon som ligger hvor i kjeden og de eier selv sin egen data. Et medlem i en blokk- kan avgi data til flere medlemmer i andre blokker.

Mattrygghet

Deling av data gir økt åpenhet, verdi og kunnskap for alle aktørene i sporingsnettverket. Denne informasjonen deles så med forbruker som får vite vite hvilken fjord fisken er fra, når den ble fisket, medisinering, hvilket for den har spist og hele dens reise fra Fjord til Bord.

Hvorfor samarbeider vi

For å sette fokus på matsvindel, dette er globalt problem som koster over $40milliarder per år.

Det jukses med :

  • Opprinnelse
  • Innhold
  • Merkevare
  • Bærekraft

Se video og lær hvordan Kvarøy Fiskeoppdrett bruker blockchain.

HVA BETYR VÅRT SAMARBEID?

Samarbeidet mellom IBM, NST og Atea vil gi produsentene av norsk sjømat et fortrinn i markedet.

Økt verdiskaping av norske produkter og tjenester.

Skap trygghet hos forbrukeren i et konkurranseutsatt marked i tiden som kommer.

Se video og hør hva IBM OG ATEA sier om løsningen.

Siste nytt

Lingalaks tar med seg sin teknologipartner Clarify inn i Norwegian Seafood Trust

Lingalaks tar med seg sin teknologipartner Clarify inn i Norwegian Seafood Trust

Ønsket om økt åpenhet og bærekraftig lakseproduksjon er viktig for Lingalaks. De ønsker å fortelle sin historie, hva som differensierer de i sin produksjon og svare opp kravene som stilles i markedet. Clarify skal samle inn data og bistår inn i Norwegian seafood trust med en unik kunnskap om oppdrettsnæringen og deres systemer.
Vi skal sammen spore fisk og skape økt verdi av dataen ved å dele den.
Les gjerne Intrafish sin artikkel om vårt samarbeid her:

Vet du CO2 avtrykket på maten din?

Vet du CO2 avtrykket på maten din?

Å dokumentere co2 avtrykk blir stadig viktigere, dette må brytes ned per produkt og vises til forbrukeren.
Tar man ett stykke kjøtt og sammenligner det med fisk er det betydelige forskjeller i co2 og fotavtrykk, det er det mange forbrukere som ikke vet noe om.
Dette kan vi nå dokumentere på en god måte ved hjelp av sporingsverktøy og Kyst.no har skrevet e fin sak om dette