Om oss

Norwegian Seafood Trust er Sjømatbedriftene storsatsing innen sporing. Gjennom dette datterselskapet skal vi sammen med våre hovedpartenere Atea og IBM tilby sporingstjenesten som det enkelte selskap kan benytte til blant annet markedsføring, analyse og dokumentasjon. Atea vil være leverandør og driftspartner av den tekniske løsningen. Dermed har vi sikret oss de aller beste leverandørene i markedet til å bistå næringen. Med denne satsingen ønsker vi å bygge et nasjonalt sporingsnettverk som er åpen for alle i næringen. Norwegian Seafood Trust jobber kontinuerlig med å knytte til oss relevante partnere som skal bygge dette nettverket sammen med oss, GS1 og Clarify er to slike partnere, de bistår oss med ny teknologi og kompetanse for å utvikle vår sporingstjeneste.

Nettverket vil også få et eget styre bestående av medlemmene for å utvikle og tilpasse løsningen næringens behov og krav.

Robert Eriksson

Robert Eriksson

Administrerende direktør

Mobil: 950 68 797
robert@sjomatbedriftene.no