Personvernerklæring for Norwegian Seafood Trust

Personopplysninger som lagres på nettsiden norwegianseafoodtrust.no
Ved å bruke kontaktskjemaet på nettsiden, lagrer vi følgende personverndata:

Navn, e-post og meldingstekst. 

Denne informasjonen lagres for at vi skal kunne behandle din forespørsel.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Sikring av personopplysninger
Dine personopplysninger er sikret ved virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan rettes til Norwegian Seafood Trust. Oppdatert kontaktinformasjon er tilgjengelig på vår nettside.