Trygg mat – fra fjord til bord

Norwegian Seafood Trust tilbyr sammen med teknologiselskapene Atea og IBM en sporingstjeneste som følger hele verdikjeden til fisken, fra egget klekker, til fisken går i merden, slaktes, transporteres, foredles og selges.

Genetikk & Egg

Fra genetisk historie til antall
egg og klekking av egg.

Produksjon

Fra smolt til oppdrettsanlegg,
vaksinering, lusebehandling,
slakting og pakking.

Transport

Sted til sted, transportmåte
og temperatur.

 

Videreforedling

Detaljer, pakking og sted.

Distribusjon

Sted til sted, hvilken distributør
og temperatur.

Salg

Dato for ankomst i butikk og salg.

Åpenhet om matens opprinnelse, innhold og kvalitet

Sikkerhet i alle ledd

Matsporingsverktøyet til IBM Food Trust er en sikker «sporingshub» som tilrettelegger for at all relevante data, sertifikater, dokumenter og lignende kan samles i blokkjede. Informasjon og data som lagres i blokkjeder kan ikke endres eller tukles med og vises kun til de aktører som er godkjent i nettverket.  

Medlemmene eier informasjonen

Det er de ulike produsentene i sporingskjeden som bestemmer hvilken informasjon som ligger hvor i kjeden og de eier selv sin egen data. Et medlem i en blokk- kan avgi data til flere medlemmer i andre blokker.

Mattrygghet

Deling av data gir økt åpenhet, verdi og kunnskap for alle aktørene i sporingsnettverket. Denne informasjonen deles så med forbruker som får vite vite hvilken fjord fisken er fra, når den ble fisket, medisinering, hvilket for den har spist og hele dens reise fra Fjord til Bord.

Hvorfor samarbeider vi

For å sette fokus på matsvindel, dette er globalt problem som koster over $40milliarder per år.

Det jukses med :

  • Opprinnelse
  • Innhold
  • Merkevare
  • Bærekraft

Se video og lær hvordan Kvarøy Fiskeoppdrett bruker blockchain.

HVA BETYR VÅRT SAMARBEID?

Samarbeidet mellom IBM, NST og Atea vil gi produsentene av norsk sjømat et fortrinn i markedet.

Økt verdiskaping av norske produkter og tjenester.

Skap trygghet hos forbrukeren i et konkurranseutsatt marked i tiden som kommer.

Se video og hør hva IBM OG ATEA sier om løsningen.

Siste nytt

I anledning World Ocean Day, arrangerte vår teknologileverandør IBM en paneldebatt med fokus på hvordan bærekraftig akvakultur være med på gjenoppbygge havene.

I anledning World Ocean Day, arrangerte vår teknologileverandør IBM en paneldebatt med fokus på hvordan bærekraftig akvakultur være med på gjenoppbygge havene.

I anledning den internasjonale dagen for verdens hav, arrangerte vår teknologileverandør IBM en paneldebatt med fokus på hvordan bærekraftig akvakultur være med på gjenoppbygge havene. Vi i Norwegian Seafood Trust har klokkeklar tro på at teknologi og innovasjon spiller en stor rolle i å sikre en bærekraftig sjømatnæring! 

Kontakt oss

Personvern

7 + 8 =

Ta kontakt

Mobil

+47 918 96 878

Addresse

Boks 639 Sentrum, 7406 Trondheim

Besøksadresse:

Dronningens gate 7, 6. etasje