Sporingsteknologi

Sporing av fisk gjennom blokkjedeteknologi gir bedre kontroll og mer effektive og bærekraftige verdikjeder.

Bruk av sporings-teknologi gir oppdrettsnæringen bedre kontroll og mer effektive og bærekraftige verdikjeder i sann tid, det vil sikre trygg data som viser eksempelvis temperatur og lokasjon på last. For forbrukerne betyr dette tryggere og mer sporbar mat.

Betalingsvilligheten for trygg mat i markedet er økende. Kundene etterspør mer dokumentasjon om maten de spiser.

 – Med sporing vil en kunde i butikken vite hvilken fjord fisken er fra og når den ble fisket, hvilket for den har spist og om dette er bærekraftig. Tollvesenet vil være mer opptatt av volum, informasjonstilgang og lokasjon på data for å få til en mer effektiv tollklarering av lastebiler. Med blokkjede kan vi samle all informasjonen som trengs, og samtidig dele relevante data med tredjepart, forteller Espen Braathe i IBM Food Trust Europe.

Om teknologien 
Matsporingsverktøyet til IBM Food Trust er en sikker «sporingshub» som tilrettelegger for at all relevante data, sertifikater, dokumenter og lignende kan samles i blokkjede og effektivt deles med ulike aktører som for eksempel leverandører, myndigheter eller importører. Informasjon og data som lagres i blokkjeder kan ikke endres eller tukles med. Det er de ulike produsentene som bestemmer hvilken informasjon som ligger hvor i kjeden og de eier dataen. Et medlem i en blokk- kan avgi data til flere medlemmer i andre blokker. Det betyr at deling av data gir økt verdi og kunnskap. Dataene er tilgjengelige i sanntid. Atea leverer konsulenttjenester på teknologien.

Vår historie
I 2019 lanserte IBM i samarbeid med Atea et matsporingsverktøy, basert på blockchain (blokkjede), som skal gjøre det mulig å spore fiskens ferd fra hav til bord.

Hyper Insight basert på Food Trust-plattformen til IBM fikk sin verdenslansering under Sjømatdagene 2020 på Hell i Stjørdal. Den valgte sporingsteknologien er et effektiv og sikkert system som følger sjømaten hele veien fra egg til butikk.

Etter verdenslanseringen utviklet det seg en meget god tone mellom IBM, Atea og Sjømatbedriftene. Vi ble raskt enige om at dette var noe vi måtte tilby til den norske havbruk, og sjømatnæring. På rekordtid etablerte vi selskapet Norwegian Seafood Trust, som er Sjømatbedriftene storsatsing innen sporing. Gjennom dette datterselskapet skal vi sammen med Atea og IBM tilby sporingstjenesten som det enkelte selskap kan benytte til blant annet markedsføring, analyse og dokumentasjon. Atea vil være leverandør og driftspartner av den tekniske løsningen. Dermed har vi sikret oss den aller beste leverandøren i markedet til å bistå næringen.

Bransjen har over tid blitt utfordret på å få på plass gode dokumentasjonssystemer som forteller alt om maten vi spiser, blant annet hvor fisken kommer fra, hva den har spist og hvor bærekraftig produksjonen har vært. Som medlem i vårt sporingsnettverk og bruk av denne teknologen vil alt dette bli mulig. Gjennom vår sporingstjeneste vil vi kunne tilby informasjon som omhandler alt fra forhold der fisken kommer fra til nøyaktig næringsinnhold. Forbrukeren kan skanne produktet, og vil få presentert bilder og artikler fra oppdrettsanlegget, presentasjon av de ansatte, hva fisken har spist, og hvordan han har hatt det. I praksis gjør vi det nå mulig at kunden er et lite klikk og to sekunder unna å få vite alt om produktet man har foran seg i kjøledisken.

Kortsagt: Bedriftene kan dokumentere sin matvareproduksjon fra A – Å. Sammen med næringen setter vi en ny standard ute i markedene hvor vi blant annet bidrar til å redusere matsvinn, og matjuks. Summen av dette bil bidra til at norsk sjømatnæring får bedre markedsadgang, og bedre betalt. Sporingsteknologien bidrar til at du får solgt mer til en høyre pris.

Hva betyr vårt samarbeid for Norsk Sjømatnæring?

  • Samarbeidet mellom IBM, NST og Atea vil gi produsentene av norsk sjømat et fortrinn i markedet
  • Økt verdiskaping av norske produkter og tjenester
  • Skap trygghet hos forbrukeren i et konkurranseutsatt marked i tiden som komme
  • Vi utnytter hverandres ekspertise
  • Vi deler erfaringer og kunnskap